среда, 25 мая 2016 г.

Budowa ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Konstrukcja sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Sztachetki z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety PCV na plot i furtę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ploty plastykowe na plot i furtkę ze sztachet zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, jak zamierzane plotki Winylowe na plot i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak planowane plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий